Bergense school

Bergense School naam van een groep jonge Nederlandse schilders, in 1915 gevormd om de figuur van de Franse schilder Le Fauconnier (geb. 1880), een der volgelingen van Cezanne. De voornaamste Nederlander uit deze groep was Leo Gestel. Uit de Bergense School is de eerste reactie in Nederland gegroeid tegen het impressionisme, in ongeveer dezelfde geest als dit geschiedde in Frankrijk bij het Fauvisme en in Duitsland bij het Expressionisme. Niet de pure uitwendige verschijning, de kleurige opperhuid der dingen, is voorwerp van de schilderkunst, doch de grote vormen, waaraan de kleuren slechts nadruk hebben te geven. De schilder moet het niet het snel voorbijgaande, doch het bestendiger inwendige leven in mensen en dingen ontdekken en tot uitdrukking brengen. Vandaar de voorkeur van de schilders van de school voor stilleven en figuur en een zekere afwending van het landschap met zijn wissenlende, uiterlijk gesteltenissen. Vandaar de overheersend gedempte kleurtonen, de ruige en strakke vormen, welke evenwichtig over het beeldvlak zijn verdeeld. Het is derhalve niet te verwonderen dat figuren als Johan Raedeker en Carley Toorop, wier werken over het algemeen deze kenmerken in grote consequentie vertonen, tot de meest representatieve figuren van de Bergense School worden gerekend. Het zijn vooral K. Boendermaker en de vroegere directeur van het Stedelijk Museum te Amsterdam C. Baard die aan de Bergense School bekendheid hebben gegeven.

 

Aangeboden kunst

Een selectie uit ons kunstaanbod

Bekijk meer aanbod »

 

Wij zijn iedere donderdag en vrijdag open van 13.00 tot 17.00 uur. Ander dagen na telefonische afspraak.