Terms of use

Kunststichting Metzemaekers verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan de redactie van Kunststichting Metzemaekers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde in-formatie.

Auteursrechten

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken, archiveren of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van de redactie en / of uitgever van www.metzemaekers.com. Wel is toegestaan de titel en eerste twee zinnen van een informatiepagina weer te geven, mits met complete bronvermelding en een link naar het volledige artikel op www.metzemaekers.com. De site dient in dit geval volledig opgeroepen en in beeld gebracht te worden in de internetbrowser. Wij worden graag op de hoogte gebracht wanneer u verwijzingen naar de site op uw website plaatst. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan de redactie van de site.

Indien bij gebruik van artikelen van www.metzemaekers.com niet is voldaan aan bovenstaande, is Kunststichting Metzemaekers, als uitgever van genoemde site gerechtigd hiervoor schadevergoeding te claimen. Tevens is Kunststichting Metzemaekers niet aansprakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van de informatie of andere op de website opgeslagen informatie, op een andere wijze dan hierboven beschreven. Kunststichting Metzemaekers zal deze claims verhalen op de veroorzaker.

Aangeboden kunst

Een selectie uit ons kunstaanbod

Bekijk meer aanbod »

 

Wij zijn iedere donderdag en vrijdag open van 13.00 tot 17.00 uur. Ander dagen na telefonische afspraak.