De kunstmarkt verandert, wat betekent dit voor u?

Artistieke beleving weer belangrijk

Persoonlijk koopadvies

 

De komende decennia zal de nadruk komen te liggen op de artistieke meerwaarde van het kunstwerk. Kijkgenot en beleving worden weer belangrijker dan de financiele aspecten. Redenen hiervoor zijn; het overaanbod moet worden gereduceerd en de nieuwe kritische generatie die meer gefocust is op inhoud en beleving.

Alleen al in de vorige eeuw zijn er in Nederland vijftienduizend kunstenaars actief geweest die meer dan vijftienmiljoen kunstwerken hebben voortge- bracht. Uiteindelijk zal slechts een zeer beperkt deel de moeite waard zijn om doorgegeven te worden. Het anticiperen op deze veranderingen is een bijzondere uitdaging, die wij op de voet volgen. Dit stelt ons in staat om u een gedegen en toekomst gericht koopadvies te geven. 

Overzicht aanbod in alfabetische volgorde

Wij kennen de koper

 

Sinds 1984 zijn we actief op de Nederlandse kunstmarkt. Particulieren, verzamelaars, bedrijven en musea weten ons te vinden als zij op zoek zijn naar specifieke kunstwerken uit een bepaald tijdvak, stroming of kunstenaar. Een actueel overzicht van de zoekopdrachten vindt u dan ook op deze site.

Werk van kunstenaars waarvoor we zoekopdrachten hebben bevinden zich vaker in het hogere, artistieke, segment.  Deze zijn doorgaans moeilijker te vinden. Mocht u een gevraagd werk in bezit hebben en u overweegt verkoop gelieve dan contact met ons op te nemen. Wij hebben wellicht de potentiele koper. Uiteraard wordt uw reactie discreet behandeld.

 

Gevraagde kunstwerken in alfabetische volgorde

De werkelijke waarde

 

Het internet en een veranderende levensstijl heeft de overzichtelijke en traditionele Nederlandse kunstmarkt na de crisis sterk veranderd. 

Het gevolg is dat het aanbod sterk groeiend is, er een tweedeling ontstaat als het om artistieke kwaliteit van kunstwerken gaat wat weer grote gevolgen heeft voor de verkoopbaarheid van een kunstwerk.

In onze kunstdatabank zijn ruim 80.000 kunstwerken van 9.000 kunstenaars opvraagbaar die de afgelopen decennia in Nederland zijn verkocht. Een schat aan informatie waar de komende tijd, voor het eerst in Nederland, de kunstenaars een waardeoordeel krijgen. Dit stelt ons in staat om uw kunstwerk actueel en betrouwbaar te taxeren. Een abonnement op de kunstdatabank stelt u in staat om zelf een aan of verkoopbeslissing te nemen.
Meer informatie abonnement kunstdatabank


Iedere donderdag en vrijdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur
Andere dagen na afspraak