Amsterdamse Joffers

Groep van vrouwelijke schilderessen aan het eind van de 19de eeuw en begin 20ste eeuw, die gezamelijk, vanuit Amsterdam, naar buiten optraden. Impressionistisch.

Toen een halve eeuw geleden Albert Plasschaert voor het eerst sprak over de Amsterdamse Joffers, heeft hij met deze Vondelliaanse benaming een sierlijke titel gegeven aan een beginnend hoofdstuk uit de Hollandse geschiedenis. De negen schilderessen (Sorella, de zus van Lizzy Ansingh werd in feite de 10de) hadden allen de Academie doorlopen en oefenden hun vak langdurig uit. Wat hun bond was voor een deel hun achtergrond, stuk voor stuk afkomstig uit Amsterdamse welgestelde families. Zij hoefden niet te schilderen voor het levensonderhoud. De dames zagen elkaar wekelijks op de Thee bij Therese Schwartze, de matrix van de groep en ook wel op het atelier van Simon Maris. De Joffers zijn tot laat in de 20ste eeuw de belangrijkste vertegenwoordigers geweest van de nabloei van het impressionisme. Ieder werkte in een eigen stijl met herkenbare persoonlijkheid. Uit hun werk spreekt eerbied voor het ambacht en voorliefde voor het stilleven. Het zich als groep manifesteren had zo zijn voordelen in de mannenwereld die de kunst rond de eeuwwisseling was.

Leden van deze groep zijn:

Ansingh Lizzy
Bauer Stumpf Jo
Berg van de Ans
Bodenheim Nelly
Regteren Altena van Marie
Ritsema Coba
Schwartze Therese
Sorella
Surie Jacoba
Westendorp Osieck Betsy

Bijna driekwart eeuw werkten zij onverdroten voort aan een oeuvre , dat op geen enkele wijze aansloot op de ontwikkeling binnen en buiten Nederland. Acht nijvere dames, werkten in ruime ateliers, zich niet bekommerend om levensonderhoud, ambachtelijk en integer. Zij bevochten zo een eigen plaats in de caleidoscopische kunstwereld van de 20e eeuw, laatste vertegenwoordigers als zij waren van een 19e eeuwse kunstvorm, die pas op 5 februari 1970, bij het overlijden van de laatste van de vriendinnen, tot het verleden behoorde. Werk van de Joffers wordt veel verzameld en is opgenomen in menig particuliere collectie en in dat van verschillende musea.

 

Aangeboden kunst

Een selectie uit ons kunstaanbod

Bekijk meer aanbod »

 

Wij zijn iedere donderdag en vrijdag open van 13.00 tot 17.00 uur. Ander dagen na telefonische afspraak.