Kunstmakelaardij Metzemaekers
Een omschrijving van de acht kunstvormen als basis van de beeldende kunst.

Toon Technieken

Verf (code:v500)

Oorspronkelijk de aanduiding voor elk materiaal dat bestemd was om voorwerpen (ook gelaat en lichaam) te kleuren. een duidelijk onderscheid tussen de droge poeders (zgn. droge verfstoffen) en de hieruit aangemaakte vloeibare verven werd niet steeds gemaakt. thans wordt onder verf in de regel verstaan: een min of meer dikvloeibare, gepigmenteerde massa, bestemd om op voorwerpen te worden aangebracht en die droogt tot een vaste laag, dienende ter verfraaiing en/of bescherming van dat voorwerp. verf wordt ook vaak lak genoemd; echter alleen als het gaat om een betere kwaliteit. ook komt de naam coating steeds meer in gebruik, vooral als de beschermende functie voorop staat. verdere verwante produkten zijn vernis, beits, en saus (een dunvloeibaar verfprodukt voor o.a. hout). samenstelling. het grondbestanddeel van verf wordt gevormd door voor het doel geschikte kleurstoffen: aardverstoffen, plantaardige, dierlijke en synthetische kleurstoffen; men spreekt van pigmenten. de natuurlijke stoffen zijn thans nagenoeg geheel vervangen door synthetische. voor het aanbrengen op voowerpen was het nodig de gekleurde stoffen aan te maken met een vloeibaar materiaal, een bindmiddel. in de oudheid zijn hiervoor olien, lijmen, wassen, eigeel enz. gebruikt. vanaf de vroege middeleeuwen is het gebruik van lijnolie bekend. het bindmiddel kreeg hiermee een nieuwe functie, nl. die van bescherming. met de ontwikkeling van de bindmiddelen is deze functie steeds belangrijker geworden. de eerste belangrijke ontwikkeling hadden plaats in het midden van de 19de eeuw (standolie); op het einde van die eeuw kwamen de combinaties met natuurharsen, waardoor verven konden worden gemaakt van grote hardheid en glans (japanlakken). vervolgens kwam het gebruik van syntetische materialen, zoals cellulosenitraat en fenolharsen. omstreeks 1930 werden voor het eerst alkydeharsen gebruikt; thans spelen deze een overwegende rol, maar voor bijzondere doeleinden zijn weer nieuwe kunstharsen aan het bindmiddelarsenaal toegevoegd: vinylharsen, chloorrubber, epoxiharsen enz..

Aangeboden kunst

Een selectie uit ons kunstaanbod

Bekijk meer aanbod »

 

Wij zijn iedere donderdag en vrijdag open van 13.00 tot 17.00 uur. Ander dagen na telefonische afspraak.