Bijzonder    Armando

   

Glas (code:G000)

Glas is in hoofdzaak een mengsel van silicaten van de alkalimetalen en van calcium. Door samensmelten van de in water oplosbare en gemakkelijke smeltbare alkalimetalen en de onoplosbare moeilijk smeltbare ca-silicaten ontstaat een amorfe doorzichtige massa. Glas dat overeenkomst met deze formule heet normaalglas

Aangeboden kunst

Een selectie uit ons kunstaanbod

Bekijk meer aanbod »

 

Verfreliëf    Bram Bogart

 

Iedere donderdag en vrijdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Andere dagen na afspraak