Metaal (code:M000)

Is een werkstof, vooral bij de toegepaste kunsten veelal gebruikt vanwege verschillende eigenschappen als smeltbaarheid en glanzend oppervlak. Principieel is daarbij de gebruikelijke onderscheiding in edele (goud, zilver, platina) en onedele metalen (ijzer, koper, lood, tin, zink, benevens de diverse mogelijkheden van alliage: brons e. D. ) van ondergeschikte betekenis, tenzij het als zodanig op de kostbaarheid en het voorname karakter der uit te voeren voorwerpen wijst. Dit wordt bijv. Duidelijk bij kroningsinsignia en liturgische objecten, waarvan het effect gaarne verhoogd wordt door het aanbrengen van kostbare ingelegde stenen. Zie voorts onder de verschillende metalen afzonderlijk

Aangeboden kunst

Een selectie uit ons kunstaanbod

Bekijk meer aanbod »

 

De expositie met aquarellen van Co Westerik (1924-2018) is in de meimaand iedere donderdag en vrijdag te zien van 13.00 tot 17.00 uur
Andere dagen na afspraak