Bijzonder    Armando

   

Porselein (code:C013)

Ceramisch produkt in twee soorten te onderscheiden, nl. Echt of hard, kaolienhoudend poselein (pate dure) en surrogaat of zacht porselein, zonder kaolien (pate tendre). Kenmerkend voor beide soorten zijn meer of mindere doorschijnendheid en bijna glasachtige scherf.

Aangeboden kunst

Een selectie uit ons kunstaanbod

Bekijk meer aanbod »

 

Verfreliëf    Bram Bogart

 

Iedere donderdag en vrijdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Andere dagen na afspraak