Bijzonder    Armando

   

Ceramiek (code:C010)

Hieronder worden alle produkten van gebakken aarde of klei begrepen. De voor ceramiek bruikbare soorten klei kunnen zeer uiteenlopen en moeten vaak met een of meer verschillende kleisoorten en ook wel andere grondstoffen worden gemengd, terwijl de temperatuur tijdens het bakken kan varieren van ca. 900 graden celcius tot 1400 graden celsius. Hieruit volgt, dat er verschillende soorten ceramiek bestaan, die tot een viertal groepen kunnen worden samengebracht, nl. Aardewerk, hard aardewerk, steengoed en porselein. Alleen bij steengoed en porselein vindt tijdens het bakproces een versmelting of sintering plaats.

Aangeboden kunst

Een selectie uit ons kunstaanbod

Bekijk meer aanbod »

 

Verfreliëf    Bram Bogart

 

Iedere donderdag en vrijdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Andere dagen na afspraak