Kunstmakelaardij Metzemaekers
Een omschrijving van de acht kunstvormen als basis van de beeldende kunst.

Schilder- en Tekenkunst

SchilderKunst Een der belangrijkste vormen van de beeldende kunst, waarbij de voorstelling in kleur op een plat vlak (muur, houten paneel, doek of koperen plaat e.d.) is aangebracht. De dieptewerking wordt door allerlei middelen van perspectief in lijn en kleur verkregen. De wandschildering is de oudst bekende soort. Bijzondere soorten zijn de miniatuur en de glasschilderkunst. Tot het fundament van de schilderkunst behoort de tekenkunst, die haar uitbreiding vindt in het vermenigvuldiging door middel van de prentkunst. Het tweedimensionale principe als uitbeelding van de drie-dimensionale ruimte hebben schilderkunst, tekenkunst en prentkunst met elkaar gemeen. Voorts bestaan er overgangsvormen (aquarellen, gouaches enz.) en mozaieken. Zie voorts onder de verschillende verftechnieken. Tekenkunst Een vorm van de beeldende kunst met als basiselementen punt, lijn en (getekend) vlak. De belangrijkste materialen waarmee wordt getekend zijn potlood, houtskool, krijt, conte, inkt enz. Het materiaal waarop wordt geteknd is sinds de uitvinding daarvan vooral papier. Op de grens van teken- en schilderkunst staat de pastel. De aquarel en de gouache worden per traditie tot de tekenkunst gerekend, maar staan in feite dichterbij de schilderkunst. In een tekening kunnen toonwaarden worden aangebracht door middel van arceren en van wassen ( d.i. Met een nat penseel herhaaldelijk over een lijn gaan, waardoor de contour vervaagt; het resultaat heet gewassen tekening). Veel tekeningen zijn geen zelfstandig bedoeld artistiek produkt, bijv. Schets-, model-, of ontwerptekening, voorstudie, studietekening, ondertekening enz; dit soort tekeningen kan echter artistiek of kunsthistorisch waardevol zijn. Tekenkunst is de oudste vorm van de beeldende kunst; men denke slechts aan de prehistorische rotstekeningen. Uit geschreven bronnen is bekend dat de grieken veel waarde hechtten aan de tekening; de vaardigheid van griekse tekenaars is slechts bekend uit tekeningen op vazen. Ook van de romeinen zijn geen zelfstandige tekeningen bekend. In de middeleeuwen vervulde te kenkunst een rol bij de vervaardiging van geillustreerde handschriften , maar pas in de 16de eeuw ging men de tekening zien als een zelfstandig kunstwerk en werden de eerste verzamelingen van tekeningen aangelegd.

Aangeboden kunst

Een selectie uit ons kunstaanbod

Bekijk meer aanbod »

 

De expositie met aquarellen van Co Westerik (1924-2018) is in de meimaand iedere donderdag en vrijdag te zien van 13.00 tot 17.00 uur
Andere dagen na afspraak