De drie werelden van M.C. Escher

5 september 2018

M.C. Escher (1898-1972) vervaardigde deze litho, dec 1955, op velijn papier, gesigneerd met potlood, uit de VAEVO*-oplage van 700, met marges, sheet in Werk verkeert een goede staat, ingelijst (Drukformaat: 360 x 248 mm.; bladformaat. 379 x 260 mm.).

Toelichting 3 werelden: Water heeft de bijzondere eigenschap dat het gelijktijdig transparant én weerspiegelend kan zijn. Hierdoor zien we drie werelden in deze vloeistof samenkomen. Onderwater zwemt een karper voorbij, terwijl in de reflectie bomen zichtbaar zijn die zich buiten ons gezichtsveld bevinden. Het wateroppervlak vol bladeren vormt de ‘tussenwereld’.

*De V.AE.V.O, de Vereniging tot bevordering van het Aesthetisch Element in het Voortgezet Onderwijs, opgericht in 1908 had zichzelf met het leveren van wandversiering aan scholen een dienstverlenende functie toegemeten voor de culturele opvoeding van de jeugd. In 1917 was ze begonnen jaarlijks een tot drie kunstenaars opdracht te geven voor de vervaardiging van grafiek die scholen konden aanvragen. De keuze van het onderwerp was vrij, als het maar in de belangstellingssfeer van de leerlingen lag. Die werd overigens nergens omschreven. De prenten moesten ongeveer 50 bij 60 cm groot zijn en in minimaal twee ‘lichtvaste’ kleuren of in zwart-wit worden gedrukt. Elke prent werd in een oplage van zeventig gedrukt. Tien exemplaren waren voor de kunstenaar, twee werden afgestaan aan het ministerie en aan het Rijksprentenkabinet. De andere prenten gingen naar geselecteerde scholen. De V.AE.V.O. is in 1971 opgeheven.

Aangeboden kunst

Een selectie uit ons kunstaanbod

Bekijk meer aanbod »