Mondelinge kunst Taxatie

Kunstmakelaardij Metzemaekers voert taxaties uit waarbij u de keuze heeft om mondeling en later ook schriftelijk te worden geïnformeerd. Opdrachten tot taxatie worden in behandeling waarbij u in eerste instantie telefonisch omtrent de uitkomst van de taxatie wordt geïnformeerd. Kosten voor een mondelinge taxatie bedragen € 60,50 voor het eerste kunstwerk en € 42,50 voor elk volgend werk (genoemde bedragen inclusief btw).

Gewenste informatie:

  • Foto van het schilderij
  • Detail van de signatuur en eventueel datering
  • detail van 2 markante delen van de voorstelling
  • Informatie over de techniek en drager
  • Afmeting (exclusief lijst)
  • Gegevens over de staat van het werk (gerestaureerd, gedoubleerd, beschadigd)
  • Telefoonnummer(s) waarop u bereikbaar bent

(Uitsluitend scherpe opnames bij daglicht ge-maakt (zonder flitslicht) of professionele op-names worden in behandeling genomen. U kunt deze per post of mail aan ons verzenden.)

Na ontvangst van de taxatiegelden en de hierboven genoemde informatie wordt u telefonisch ge-ïnformeerd over de taxatie. Indien u beslist een taxatierapport te laten opstellen, maar ook wanneer wij ons bij een mondelinge taxatie onthouden van een oordeel vanaf foto's, wordt u vervolgens verzocht met het kunstwerk naar Oirschot te komen. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Binnen een maand na beoordeling van het kunstwerk wordt het taxa-tierapport met de factuur toegezonden. Kosten voor het opmaken van een taxatierapport vindt u hieronder. Reeds ontvangen betalingen worden hierop in mindering gebracht.

Mondelinge taxatie met rapport. 
Uitkomst van de mondelinge taxatie kan schriftelijk worden vastgelegd in een taxatierapport. Extra kosten voor het taxatierapport bedragen 30 euro voor het eerste kunstwerk en 15 euro extra voor elk volgend kunstwerk (max 5 st).

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bellen op het nummer 0499 57 02 29 of mailen

Aangeboden kunst

Een selectie uit ons kunstaanbod

Bekijk meer aanbod »


Uitgelicht! Te zien van 1 t/m 17 juni. Iedere donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur
Andere dagen na afspraak