Kunstmakelaardij Metzemaekers
Op deze pagina vindt u een overzicht van kunstenaars waarvan u op deze site meer informatie kunt vinden.

Amstel, Theo van

Son en Breugel, 1 april 1927 - Turnhout, 20 november 2010

Biografie: Theo van Amstel

Theo van Amstel was een Nederlandse beeldend kunstenaar. Hij genoot zijn opleiding aan de Academie van Tilburg waar hij later ook docent zou worden en daarna aan de Rijksacademie voor beeldende Kunst in Amsterdam. Maakte studiereizen naar Italië en deed daar veel inspiratie op. In 1960 huwde Theo van Amstel Josephine van den Assum en ze vestigden zich in Son en Breugel. Het geboortedorp van Theo. Het huis wat ze daar bewoonden was naar eigen inzicht van de kunstenaar gebouwd en vooral zijn creatie. Theo van Amstel behoorde tot de kunstenaars van de generatie die na de oorlog Nederland weer op hebben gebouwd en vorm gaven in de ruimte die Nederland had en met de financiële middelen die toen beschikbaar waren. Hij was zeer veel gevraagd voor grote opdrachten in de architectuur. Vooral zijn mozaiken in baksteen werden bekend bij architect en Rijksbouwmeester uit die tijd Mart Bolten. Via de Rijksgebouwendienst kreeg Theo van Amstel opdrachten voor kunstwerken in overheidsgebouwen door heel Nederland zoals stadhuizen, scholen, postkantoren en gerechtsgebouwen. Ook werkte hij nauw samen met architect Jo Kruger uit Voorburg ,de Rijksbouwmeester die de opdracht had Huis Ten Bosch voor de toenmalige vorstin op te knappen.

Theo van Amstel maakte in opdracht van hem voor het gerechtsgebouw (Zwolle) de beeltenis van het gezicht van koningin Juliana. Van Amstel koos er bewust voor Juliana 'en profil' af te beelden door twee bronzen platen achter elkaar te plaatsen waardoor de schaduw het profiel uitlijnt. Dit is een moderne manier van vormgeven die een creatie van Van Amstel is uit 1975-1976. Toen in 1980 prinses Beatrix haar moeder Juliana als koningin opvolgde werd dit kunstwerk vervangen door eenzelfde bronzen kunstwerk met beeltenis 'en profil' van de toen nieuwe koningin, Beatrix. Later toen de nieuwe Nederlandse munten zijn geslagen is er gebruik gemaakt door de ontwerper van min of meer hetzelfde idee, om de beeltenis van de vorstin op de munt vorm te geven zoals Theo van Amstel dat al had gedaan in 1976. Het zich bedienen van een plastische vorm met reliëf zoals die bronzen beeltenissen was Theo van Amstel zeer eigen. En hierin speelde mee dat hij ook en misschien op de eerste plaats beeldhouwer was. Ook was er de invloed van de Italiaanse reizen van Van Amstel. De lichtval met de duidelijke schaduwen die voor van Amstel een extra dimensie toevoegden. Theo van Amstel heeft een enorm oeuvre nagelaten en ontwikkelde zijn eigen stijl van schilderkunst die hij 'Relativerend Realisme' noemde.

Lees verder
Aangeboden werken (1)

 

Wij zijn iedere donderdag en vrijdag open van 13.00 tot 17.00 uur. Ander dagen na telefonische afspraak.